Wiarygodność

ZTW S.A. to firma z ponad 25-letnią tradycją i bogatym portfolio różnorodnych działań promocyjnych w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, podejmowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Cieszy nas, że nasze systematyczne starania są zauważane i wysoko oceniane przez współpracujące z nami środowiska związane z tak prestiżowymi obszarami gospodarki i administracji jak:

  • transport lotniczy,
  • bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne,
  • przemysły morskie,
  • infrastruktura,
  • surowce energetyczne,
  • przemysł chemiczny,
  • ochrona środowiska,
  • sektor finansowy,
  • ochrona zdrowia.

Aktualności