Misja

Misją ZTW S.A. jest kreowanie obszaru do transparentnej i obiektywnej wymiany opinii, idei oraz informacji dla potrzeb administracji rządowej, administracji samorządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przemysłu oraz mediów.

Dbamy o to, by zapewnić właściwą atmosferę konstruktywnej dyskusji oraz możliwości obiektywnego zapoznania się z różnorodnymi rozwiązaniami w warunkach sprzyjających pełnej transparentności.

Cieszy nas, że nasze systematyczne starania są zauważane i wysoko oceniane przez współpracujące z nami środowiska związane z tak prestiżowymi obszarami gospodarki i administracji jak:

  • transport lotniczy,
  • bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne,
  • przemysły morskie,
  • infrastruktura,
  • surowce energetyczne,
  • przemysł chemiczny,
  • ochrona środowiska,
  • sektor finansowy,
  • ochrona zdrowia.

Aktualności