Kontakt

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Ul. Puławska 12a /10a, 02-566 Warszawa
tel.: +48 22 849 60 44, fax: +48 22 849 35 84
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000126894
NIP: 526-021-17-13

Aktualności