Wydarzenia

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa


Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie, co sprzyja włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej także tych spośród decydentów, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli wielu okazji by w tym dialogu uczestniczyć.

WYSOKIEJ RANGI UCZESTNICY

Wśród uczestników poprzedniej edycji Forum byli m.in.; Pan Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Pan wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kontradm. Mirosław Mordel, Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kontradm. Odd Werin, Dyrektor Departamentu Programów Morskich szwedzkiej agencji FMV; Pan gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego; Pan kontradm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 3 Flotylli Okrętów; Pan płk Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Pan kmdr. Krzysztof Zdonek, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

WYSTAWA

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to także wystawa, na której prezentowane są nowoczesne technologie dla Marynarki Wojennej, potencjał kooperacyjny polskich i zagranicznych producentów okrętów i uzbrojenia morskiego oraz dziedzictwo Marynarki Wojennej. Na wystawie będzie można zapoznać się z rozwiązaniami i technologiami takich czołowych polskich i zagranicznych podmiotów takich jak Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., DCNS, SAAB, BAE Systems, ThyssenKrupp Marine Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Remontowa Shipbuilding S.A., Siltec Sp. z o.o., Kenbit Sp.J., Mavernic, Politechnika Gdańska, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PIT-Radwar, Ibcol oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

www.fbm.ztw.pl

< powrót

Aktualności