Wydarzenia

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO


Każda edycja BALTEXPO, organizowana z dużym poparciem i pod patronatem odpowiedzialnych za ten sektor gospodarki organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych, cieszy się dużym zainteresowaniem jako wydarzenie, na którym prezentowany jest dorobek i oferta przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego; offshore; infrastruktury portów i przemysłu morskiego; transportu i logistyki morskiej; żeglugi; bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska. Targom towarzyszy bogaty program konferencji poświęconych tej tematyce.

Tematyka targów BALTEXPO obejmuje główne obszary gospodarki morskiej:

  • Przemysł okrętowy
  • Offshore 
  • Infrastruktura portów i przemysłu morskiego
  • Logistyka w transporcie morskim
  • Żegluga morska i przybrzeżna
  • Żegluga śródlądowa i gospodarka wodna
  • Bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi
  • Ochrona środowiska
  • Edukacja i crewing
  • Media

Szczegółowe informacje: http://www.baltexpo.ztw.pl/

< powrót

Aktualności