Our guests

Victor Dovgan


Pan Victor Dovgan, Wiceminister Infrastruktury Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, był naszym gościem podczas Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2017

< go back

News