Events

Water Expo - Targi i Konferencje


Water Expo to miejsce spotkań administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń, izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej jako instrumentu polityki pro-rozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym. To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych, turystycznych, jak i forum dyskusji, debat i konferencji.

Water Expo to forum umożliwiające nawiązywanie współpracy technologicznej, projektowej i handlowej między firmami polskimi i zagranicznymi oraz promocję walorów gospodarczych Polski. Impreza stwarza okazję również do zaprezentowania zainteresowanym podmiotom przygotowanych przez administrację rządową strategii i programów dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych, żeglugi śródlądowej, szeroko pojętej gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej, a także szeroko rozumianej turystyki wodnej.

Water Expo stanowi kontynuację WaterWays EXPO, uwzględniającą charakter i specyfikę zmian w prawnym, administracyjnym i biznesowym otoczeniu śródlądowych dróg wodnych

Szczegółowe informacje: www.waterways.ztw.pl

< go back

News