Events

OIL-GAS-CHEMISTRY International Conference and Exhibition


Wydarzenie to od pierwszej edycji  w 2002 roku,  gromadzi, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu i chemii. W ubiegłorocznej konferencji wzięła udział rekordowa liczba 407 uczestników z Polski i zagranicy.

 

Ścisła współpraca z administracją rządową, ośrodkami naukowymi, przemysłem i mediami gwarantuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny konferencji ale przede wszystkim sprawia, że jest ona wyjątkowym miejscem dyskusji, wymiany doświadczeń i prezentacji najważniejszych problemów i wyzwań, z jakimi musi się mierzyć polska gospodarka  a w szczególności  interesujące nas sektory.

 

NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY NAFTA- GAZ-CHEMIA 2018:

Ścieżki tematyczne Konferencji:

POLITYCZNO-GOSPODARCZA- SESJA PLENARNA
INNOWACJE, TECHNOLOGIA, INFRASTRUKTURA -2 SESJE RÓWNOLEGŁE: RYNEK PALIWOWY i GAZ ZIEMNY
BEZPIECZEŃSTWO- SESJA PLENARNA
A NA KONIEC:

Spotkanie branży podczas NAFTA -GAZ-CHEMIA BARBECUE

 

NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018  to także:

NAGRODA „IKONA BRANŻY NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018”:

Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda dla branżowej osobowości roku, która wywarła wyjątkowy wpływ na aktualny stan polskiego sektora paliwowego, gazowniczego i chemicznego.

 

SZEROKI BRANŻOWO NETWORKING:

Zastosowanie różnych form networkingu jako okazja do wyjścia Firmy poza ścisłe ramy branżowe i możliwość  zaprezentowania jej potencjału i dokonań przed szerszym niż zazwyczaj audytorium - obecność na sali przedstawicieli 3 branż: naftowej, gazowniczej i chemicznej.

 

GOŚCIE KONFERENCJI

W konferencji uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni oraz instytutów naukowo – badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, a także uznani eksperci branży paliwowej, energetycznej i chemicznej. W ostatnich konferencjach brali udział m.in.: Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii, Pan Piotr Naimski-Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pan Grzegorz Tobiszowski- Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa kamiennego w Ministerstwie Energii.  

 

WYSTAWA

Dopełnieniem tematów poruszanych podczas Konferencji jest możliwość prezentacji oferty Firmy, jej rozwiązań technologicznych i produktów na towarzyszących Konferencji stoiskach firmowych, które pełnią również rolę miejsca spotkań biznesowych z obecnymi i przyszłymi partnerami (możliwość indywidualnego przygotowania kalendarza spotkań z uczestnikami Konferencji).

Podczas ubiegłorocznej konferencji swoją ofertę na wystawie NAFTA-GAZ-CHEMIA zaprezentowały m.in. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, Petroster, Norgpol czy, po raz kolejny, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: www.naftaigaz.ztw.pl

< go back

News